NAMA BLOGGERS

Tuesday, September 20, 2011

Peringatan Rasulullah Saw. untuk Menjauhi Kemusyrikan

Peringatan Rasulullah Saw. untuk Menjauhi Kemusyrikan
     "Katakanlah (wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa; Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat, Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan; Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya".(Al-Ikhlaas: 1-4)
     Salah satu hal penting bagi dakwah Rasulullah Saw. adalah peringatan untuk melawan mereka yang menyekutukan Allah(syirik). Allah adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada kekuatan selain Allah.
     Beliau juga memperingatkan mereka untuk melawan penyembahan terhadap berhala. Beliau di perintahkan untuk melakukan hal tersebut melalui beberapa ayat Al-Qur'an:
     "Katakanlah (wahai Muhammad): "Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku, menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan: Maha suci Allah (dari segala iktiqad dan perbuatan syirik); dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain."(Yusuf: 108)
     "Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku hanyalah beribadat kepada Tuhanku semata-mata, dan aku tidak mempersekutukanNya dengan sesiapapun"(Al-Jinn: 20)
     "Katakanlah lagi (wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat kepadaNya;"(Az-Zumar: 11)
     "Katakanlah lagi: "Allah jualah yang aku sembah dengan mengikhlaskan amalan agamaku kepadaNya:(Az-Zumar:14)
     Rasulullah Saw. juga mengingatkan bahawa tidak ada satu pun yang dapat di setarakan dengab Allah dalam menciptakan apa pun atau memiliki kuasa untuk membahayakan atau mengambil keuntungan atasnya.

No comments:

.