NAMA BLOGGERS

Tuesday, February 8, 2011

Sahabat -Sahabat Rasulullah

Empat khalifah sahabat Rasulullah

Kombinasi menjamin cara Nabi
Ada sahabat Abu Bakar dan Umar
Ditambah Usman serta Ali
Membuat kerja sangat lancar

Masing-masing diberi tugas
Sesuai kemampuan, diatur fungsi
Kerana pekerjaan sangat luas
Mengatur umat di atas bumi

 Abubakar ash Shiddiq tua bijaksana
Khalifah pertama dari yang empat
Mengirim utusan ke mana-mana
Mengajak Jahiliyah agar bertubat

Umar bin Khatab khalifah kedua
Dia berani sangat hebat
Memimpin umat dengan wibawa
Menghukum orang yang tak berzakat

Usman bin Affan khalifah ketiga
Orang kaya sangat dermawan
Melihat si miskin tiada tega
Mereka diberi kerja dan makan

Ali bin Abu Talib khalifah keempat
Pemuda pertama masuk Islam

Dia pintar sangat berbakat
Semangat menyala tak pernah padam


Wassalam....No comments:

.