NAMA BLOGGERS

Monday, May 2, 2011

Berita orang Fasik Didasari Hawa Nafsu

Berita orang Fasik Didasari Hawa Nafsu.
     "Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini - dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan.'(Al-Hujuraat: 6)
     Nafsu adalah sumber semua keburukan manusia. Kerana memiliki sifat seperti itu, nafsu adalah salah satu musuh manusia yang sangat berbahaya. Nafsu itu bersifat sombong dan mementingkan diri sendiri, selalu ingin memuaskan kehendaknya, dan hanya mencari kesenangan. Nafsu berusha melakukan apa sahaja untuk memperdaya manusia kerana nafsu selalu tidak mungkin dapat memenuhi keinginannya melalui cara yang benar.
     Nafsu seseorang dengan kuat mengilhamkan perbuatan fasik dan jahat. Dengan diungkapkannya rashia ini, mereka dapat mengetahui bahawa nafsu tidak pernah berhenti bekerja, ia selalu berusha menjerumuskan manusia dari jalan Allah.

No comments:

.