NAMA BLOGGERS

Monday, May 30, 2011

Melihat Kebenaran Akhirat?

Melihat Kebenaran Akhirat?
     "Dan (ingatkanlah) perihal hari orang-orang yang zalim menggigit kedua-dua tangannya (marahkan dirinya sendiri) sambil berkata: "Alangkah baiknya kalau aku (di dunia dahulu) mengambil jalan yang benar bersama-sama Rasul?"(Al-Furqaan: 27)
     Pada hari itu, tidak ada peluang memberbaiki amal. Meyakini setelah kematian adalah hal yang sia-sia Al-Qur'an menyebutkan bahawa pada hari perhitungan, orang-orang kafir akan memohon agar diberikan kesempatan untuk mengerjakan kewajibannya. Namun, permintaan mereka tidak akan diterima. Mereka berharap akan dapat kembali ke dunia, tetepi permintaan mereka ditolak.
     Setelah menyedari tidak ada peluang untuk menebus dosa, mereka sangat menyesal. Keputusan dan penyesalan yang bercampur merupakan perasaan yang menyiksa tiada bandingannya di dunia ini. Mereka sedar akan mendapat hukuman yang kekal di akhirat, tanpa sedikit pun peluang untuk menghindar. Hal ini di gambarkan oleh ALLAH:
     "Dan sungguh ngeri jika engkau melihat ketika mereka didirikan di tepi neraka (untuk menyaksikan azabnya yang tidak terperi), lalu mereka berkata: "Wahai kiranya kami dikembalikan ke dunia, dan kami tidak akan mendustakan lagi ayat-ayat keterangan Tuhan kami, dan menjadilah kami dari golongan yang beriman. (Mereka mengatakan yang demikian bukanlah kerana hendak beriman) bahkan setelah nyata kepada mereka apa yang mereka selalu sembunyikan dahulu; dan kalau mereka dikembalikan ke dunia sekalipun, tentulah mereka akan mengulangi lagi apa yang mereka dilarang dari melakukannya; dan sesungguhnya mereka adalah tetap pendusta. Dan tentulah mereka akan berkata pula: "Tiadalah hidup yang lain selain dari hidup kita di dunia ini, dan tiadalah kita akan dibangkitkan semula sesudah kita mati. Dan sungguh ngeri jika engkau melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka, lalu Allah berfirman: "Bukankah hari kiamat ini suatu perkara yang benar? Mereka menjawab: "Benar, demi Tuhan kami!" Allah berfirman lagi: "Oleh itu, rasalah azab seksa neraka dengan sebab kamu telah kufur ingkar"(An-An'aam: 27-30)

No comments:

.