NAMA BLOGGERS

Friday, May 20, 2011

Tertutupnya Pemahaman Kaum Musyrik

Bantahan Allah Berupa Tertutupnya Pemahaman Kaum Musyrik.

     "(Mereka menuduh Nabi Muhammad dengan yang bukan-bukan), bahkan mereka mengatakan: "(Muhammad) itu seorang penyair yang kami tunggu-tunggu saat kebinasaannya".(At-Tuur : 30)
     Diriwayatkan dari ibnu 'Abbas, ayat ini turun ketika kaum Quraisy berkonspirasi di Darun Nadwah untuk memasukkan Rasulullah SAW  ke penjara hingga mati.
     
     Allah menyatakan bahawa Dia akan menutupi hati dan pemahaman orang-orang yang di hinggapi perasaan takbur, iaitu orang yang tidak mahu berserah diri kepada Allah. Fakta mereka dapat memahami apa saja, kecuali Al-Qur'an, ini jelas bahawa Allah telah memalingkan mereka dari ayat-ayat-Nya, dan mereka terhijab dari Al-Qur'an kerana  tidak ikhlasan mereka. Sebahagian ayat dalam Al-Qur'an membicarakan masalah ini:
     "Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu ia berpaling daripadanya dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya; sesungguhnya (disebabkan bawaan mereka yang buruk itu) Kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka, menghalang mereka daripada memahaminya, dan (Kami jadikan) pada telinga mereka penyumbat (yang menyebabkan mereka pekak). Dan jika engkau menyeru mereka kepada petunjuk, maka dengan keadaan yang demikian, mereka tidak sekali-kali akan beroleh hidayah petunjuk selama-lamanya."(Al-Kahfi: 57)
     "Dan di antara mereka ada yang mendengarkanmu (membaca Al-Quran), pada hal Kami telah jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka, yang menghalang mereka daripada memahaminya, dan Kami jadikan pada telinga mereka penyumbat (yang menjadikan mereka pekak); dan kalaupun mereka melihat tiap-tiap keterangan (dan mukjizat yang membuktikan kebenaran Rasul), mereka tidak juga akan beriman kepada keterangan itu; sehingga apabila mereka datang kepadamu, sambil membantahmu, berkatalah orang-orang yang kafir itu: "Ini tidak lain hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu".(Al-An'aam: 25)
     "Dan apabila engkau membaca Al-Quran (wahai Muhammad), Kami jadikan perasaan ingkar dan hasad dengki orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu sebagai dinding yang tidak dapat dilihat, yang menyekat mereka daripada memahami bacaanmu.(Al-Israa' : 45)
     "Dan Kami jadikan (perasaan itu sebagai) tutupan yang berlapis-lapis atas hati mereka, juga sebagai penyumbat pada telinga mereka, yang menghalang mereka dari memahami dan mendengar kebenaran Al- Quran; dan sebab itulah apabila engkau menyebut nama Tuhanmu sahaja di dalam Al-Quran, mereka berpaling undur melarikan diri.((Al-Israa': 46)
     Sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat ayat tersebut, mengapa orang-orang Musyrik, tidak dapat memahami Al-Qur'an, rahsianya adalah bahawa Allah telah menutup pemahaman mereka dan meletakkan tutup di hati mereka kerana penolakan mereka. Ini merupakan keajaiban besar yang menunjukkan Kebesaran Allah, dan bahawa dia adalah Pemilik Hati dan Fikiran setiap orang.


       
     

No comments:

.