NAMA BLOGGERS

Thursday, February 10, 2011

MATA, TELINGA, HIDUNG, RASA........

Deria kita:
1.MATA       -  Penglihatan
2.TELINGA -  Pendengaran
3.HIDUNG-  -  Bau-bauan
4.RASA         - Merasai 

Keempat alat tubuh tersebut di atas merupakan deria yang menggerakkan hati untuk melaksanakan amal perbuatan kita. Oleh sebab itu pancaindera ini harus dikuasai, disempurnakan mata lahirnya. Jika sudah demikian, maka Allah akan membukakan mata batinnya. Itulah yang disebut ma'rifat.
 
Deria pertama disebut mata
Condong melihat pada yang rancak
Saat digunakan memandang wanita
Penglihatan hanya sebatas bedak

Daunnya tegak, lubang menganga
Senang suara bunyi menghibur
Semua informasi masuk telinga
Baik dan buruk lalu tercampur

Milik kawula serta raja
Walau pesek atau mancung
Sukanya membau yang wangi saja
Itulah deria bernama hidung

Deria yang keempat bernama rasa
Ada bermukim di seluruh tubuh
Kadang terlanjur berbuat dosa
Barang yang haram ia sentuh

Supaya diri bisa objektif
Carilah hakikat di balik yang ada
Gunakan pikiran bertindak positif
Terhadap iblis agar waspada

No comments:

.