NAMA BLOGGERS

Thursday, February 3, 2011

SIKAP DALAM PERGAULAN

Empat sikap di dalam pergaulan
1. Yang tua dihormati
2. Yang kecil disayangi

3. Sama sebaya bawa bersekutu
4. Yang susah sama dibantu
Dalam pergaulan sehari-hari kita harus mengetahui siapa orang yang sedang kita hadapi.
Sikap terhadap orang tua tidak sama dengan sikap kita saat menghadapi anak kecil, begitu pula bila kita bertemu dengan orang lain yang sedang kesusahan, sebaiknya kita bersimpati dan ikut meringankan bebannya.

Yang tua agar dihormati
Kelak kejadian pasti terulang
Di tubuh, badan sendiri
Makanya perbuatan, mulailah sekarang

 Yang kecil harus disayangi
Diberi makan, diajarkan ilmu
Dewasa nanti membalas budi
Kepada ayah, terhadap ibu

Sama sebaya bawa bersekutu
Tolong-menolong berkerja sama
Hasilnya baik, lebih bermutu
Tiada ada waktu dibuang percuma

Yang susah agar dibantu
Terutama sanak kaum-kerabat
Walaupun hanya untuk beli buku
Sumbangan-sedekah sangat bermanfaat

Kalau manusia yang "tak punya rasa"
Tidak mengerti, sikap di atas
Meski disuruh, dia tak 'bisa'
Apa lagi makna, kalimat kias

Sekadar renungan........

No comments:

.