NAMA BLOGGERS

Friday, March 25, 2011

Kekuatan Iman......

Kekuatan Iman Dibangun dengan Kesabaran.


     "Dan sesungguhnya kalau Kami wajibkan kepada mereka (dengan perintah): "Bunuhlah diri kamu sendiri, atau keluarlah dari tempat kediaman kamu", nescaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sedikit di antara mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka amalkan nasihat pengajaran (meliputi suruh dan tegah) yang telah diberikan kepada mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan (iman mereka)."(An-Nisaa' : 66)
     Allah memberikan khabar gembira bahawa orang-orang yang bersabar akan semakin kuat. Ingatlah bahawa kekuatan adalah milik Allah. Bahkan, kekuatan orang yang menentang Allah sesungguhnya juga milik Allah. Allah memberikan berbagai kemampuan kepada orang-orang untuk menguji mereka dan orang-orang disekeliling mereka.
    Demikian pula, Dia dapat mengambil dengan mudah sebagaimana Dia dapat memberikan dengan mudah apa saja yang dikehendaki-Nya. Allah memberitahu kita bahawa orang-orang yang bersabar akan menjadi kuat, yakini Dia akan memberikan kekuatan kepada mereka. Allah menyatakan hal ini dalam:
     "Bahkan (mencukupi. Dalam pada itu) jika kamu bersabar dan bertaqwa, dan mereka (musuh) datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan lima ribu malaikat yang bertanda masing-masing." (A-li'Imraan : 125)

No comments:

.