NAMA BLOGGERS

Monday, March 28, 2011

Ajakan Beriman dan Beramal Soleh dari Orang Beriman

Ajakan Beriman dan Beramal Soleh dari Orang Beriman.
     "Dan wahai kaumku! Apa halnya aku dengan kamu? Aku mengajak kamu kepada keselamatan, dan kamu pula mengajakku ke neraka?."(Ghaafir: 41)
     Allah Swt. mewajibkan kepada seluruh manusia untuk beragama islam. Setiap orang yang mengetahui keberadaan agama ini akan ditanya di akhirat  kelak apakah dia patuh pada Al-Qur'an atau tidak. 
     Menyeru kepada jalan benar merupakan salah satu kandungan Al-Qur'an. Oleh kerana itu, orang yang menjalankan agama Allah harus menyampaikan moral-moral Islam kepada orang lain, mengajak mereka ke jalan yang benar, mengajak mereka berbuat baik dan mencegah mereka berbuat salah. Di dalam Al-Qu'ran, Allah ada menyampaikan perintah berikut ini:
     "Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya."(A-li'Imraan: 104)
     Orang-orang beriman memiliki jiwa kesatriaan kerana mereka merindukan moral terpuji. Inilah sebabnya, terlepas dari penampilan ragawi, orang-orang beriman pun menaruh perhatian besar pada penyucian jiwa mereka dengan cara menjauhi semua keburukan yang muncul dari kelalaian dan mengajak orang mengikuti hal yang serupa.
     Misi utama dalam kehidupan mereka adalah bergabung dalam kebaikan(makruf) dan menjauhi keburukan(mungkar), serta menyampaikan kepada manusia tentang kebesaran, keperkasaan, dan kekuasaan Allah. Imbalannya, semua usha keras itu hanyalah demi mendapatkan dan meraih ridha Allah semata-mata. Selain dari itu, orang beriman tidak mengharapkan keuntungan dunaiwi sedikit pun, yang diharapkan adalah keuntungan ukhrawi. 
     

No comments:

.