NAMA BLOGGERS

Monday, March 21, 2011

Tentang CINTA..

Tentang CINTA.
     "Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani."(A-li'Imraan: 31)
     Menurut Al-Qur'an, cinta sejati menuntut kepatuhan kepada Allah dan menghindari apa yang tidak di ridhai-Nya. Jika kita perhatikan kehidupan dan perbuatan orang-orang yang mempunyai anggapan dan merasa yakin bahawa cinta manusia saja sudah cukup, dapat kita lihat bahawa mereka tidak teguh dengan pendiriannya itu, dan sering mengubah-ubah kecintaannya. 
     Sebaliknya, seseorang yang mencintai Allah dengan setulus hati, sangat patuh dengan perintah-Nya, menghindari hal-hal yang di larang-Nya serta memelihara dirinya dengan perbuatan yang diridhai Allah, meujudkan cintanya demi untuk mencari ridha Allah disetiap saat dengan bersungguh-sungguh, keyakinan, kepatuhan dan kesetiaan kepada-Nya.
     Kerana sikap perihatinnya itu, ia sanggat takut akan kehilangan ridha-Nya atau menimbulkan murka-Nya.
     Mengungkapkan cinta hanya dibibir saja, tetapi hidup dengan melewati batas-batas yang di larang Allah, tentunya merupakan sikap yang munafik. Allah memerintahkan manusia untuk takut kepada-Nya. Sebagaimana termaktub dalam salah satu firman Allah Swt.
      "Hendaklah kamu (wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu) sentiasa rujuk kembali kepada Allah (dengan mengerjakan amal-amal bakti) serta bertaqwalah kamu kepadaNya; dan kerjakanlah sembahyang dengan betul sempurna; dan janganlah kamu menjadi dari mana-mana golongan orang musyrik."(Ar-Ruum ;31)

No comments:

.