NAMA BLOGGERS

Tuesday, March 15, 2011

Masa sulit......

Masa Sulit membuktikan Kadar Keimanan Seseorang.
     Dalam menghadapi kesusahan, orang-orang beriman mengerti bahawa itu adalah cobaan "yang mereka mempunyai kekuatan untuk menanggungnya" dan kerana itu mencuba menunjukkan kepasrahan mereka kepada Allah dan kepercayaan mereka kepada-Nya dengan cara sebaik mungkin. Mereka mengetahui bahawa sikap-sikap yang dianutnya pada masa-masa senang dan yang di perlihatkan dalam masa-masa susah tidaklah sama di mata Allah. Dalam hal ini,  Allah memberi contoh dalam Al-Qur'an:
     "Tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk (tidak turut berperang) dari kalangan orang-orang yang beriman - selain daripada orang-orang yang ada keuzuran - dengan orang-orang yang berjihad (berjuang) pada jalan Allah (untuk membela Islam) dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut berperang kerana uzur) dengan kelebihan satu darjat. Dan tiap-tiap satu (dari dua golongan itu) Allah menjanjikan dengan balasan yang baik (Syurga), dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut berperang dan tidak ada sesuatu uzur) dengan pahala yang amat besar;" (An-Nisaa' : 95)
     Sebagaimana di tekankan ayat di atas, mereka yang mencari ridha Allah pada masa-masa susah lebih unggul daripada mereka yang tidak berupaya apa pun. Pegangan erat pada agama mereka dalam masa-masa susah seperti itu menyingkapkan kebesaran iman mereka.
     Sukar menilai ketulusan seseorang yang berkorban pada masa-masa mudah. Menempatkan manusia ke dalam cobaan melalui kesukaran adalah cara Allah membedakan antara mereka yang sungguh-sungguh dan mereka yang pendusta.

No comments:

.