NAMA BLOGGERS

Thursday, March 10, 2011

WASPADA...!!!

Mewaspadi Kemusyrikan yang Terselubung:
"Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan." (Fussilat: 17)
   Berdasarkan rahsia Allah Swt. yang diungkapkan kepada orang-orang beriman, Allah Swt. akan meneguhkan nilai-nilai Al-Qur'an diseluruh dunia jika orang-orang beriman dan menyembah Allah tanpa menyekutukan-Nya. Ini merupakan rashia yang sangat penting kerana hal ini menunjukkan bahawa sesungguhnya merupakan tanggungjawab bagi setiap orang yang beriman untuk mendakwahkan Al-Qur'an kepada manusia. Dengan demikian setiap orang beriman yang mempunyai hati nurani harus menjauhkan diri dan sungguh-sungguh dari menyekutuan Allah dan hanya menyembah-Nya.
   Dibandingkan hal-hal lainnya, menyekutukan Allah merupakan dosa yang tidak akan di ampuni oleh Allah. Orang yang melakukan pun akan di masukkan ke dalam neraka. Bagaimana pun tampaknya sebahagian besar manusia terlibat dalam ajaran-ajaran orang musyrik yang menyembah berhala.
   Manusia harus waspada terhadap "kemusyrikan yang terselubung". Dalam bentuk kemusyrikan, seperti ini, orang tersebut menyatakan beriman kepada Allah, mengakui Allah itu Maha Esa, Allah Yang Maha Menciptakan, dan yang wajib dita'ati. akan tetepi pada waktu yang sama, ia juga takut pada mahluk yang lain selain Allah Swt. menganggap persetujuan  dan bantuan orang lain lebih penting, menganggap bahawa perniagaan, keluarga, dan anak-cucu lebih penting daripada Allah Swt. daripada berjuang dijalan-Nya.
   Sesungguhnya perlu di ketahui, semua bentuk perlaku seperti ini dalam diri seseorang hamba merupakan bentuk kemusyrikan yang nyata.

No comments:

.