NAMA BLOGGERS

Thursday, July 28, 2011

Janji Kemenangan Untuk Golongan Allah

Janji Kemenangan Untuk Golongan Allah.
     "Demikian dijanjikan Allah. Allah tidak pernah mengubah janjiNya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (hakikat yang sebenarnya)."(Ar-Ruum: 6)
     Allah menjanjikan banyak pahala atas usha kita untuk selalu menemukan kebaikan dan selalu yakin kepada-Nya, bahkan dalam peristiwa yang buruk sekali pun, hal ini senada dengan firman Allah:
     "Mereka juga ialah yang diberitahu oleh orang-orang (pembawa berita) kepada mereka: "Bahawa kaum (kafir musyrik) telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu, oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya". Maka berita itu makin menambahkan iman mereka lalu berkata: "Cukuplah untuk (menolong) kami, dan Ia sebaik-baik pengurus (yang terserah kepadaNya segala urusan kami). Setelah (pergi mengejar musuh), mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah, mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun, serta mereka pula menurut keredaan Allah. Dan ingatlah), Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar."(A-li'Imraan: 173-174)
     Bantuan dan pertolongan yang ditawarkan Allah kepada orang-orang beriman terus ada sepanjang hidup mereka. Sepanjang sejarah dan dalam berbagai cara, Allah telah memberikan pertolongannya kepada orang beriman. Dalam beberapa kesempatan, Allah memberikan mukjizat kepada para nabi-Nya, dalam kesempatan lain Dia membantu kaum muslimin dengan pasukan yang tidak terlihat, para malaikat, atau melalui kejadian alam. Bahkan, sering pula dengan kejadian-kejadian yang tidak terlihat. Beberapa contoh disebutkan dalam Al-Qur'an:
     "Wahai orang-orang yang beriman, kenangkanlah nikmat Allah yang dilimpahkanNya kepada kamu. Semasa kamu didatangi tentera (Al-Ahzaab), lalu Kami hantarkan kepada mereka angin ribut (yang kencang) serta angkatan tentera (dari malaikat) yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan (ingatlah) Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan."(Al-Ahzaab: 9)
     "(Ingatlah) ketika kamu memohon pertolongan kepada tuhan kamu, lalu Ia perkenankan permohonan kamu (dengan firmanNya): "Sesungguhnya Aku akan membantu kamu dengan seribu (bala tentera) dari malaikat yang datang berturut-turut."(Al-Anfaal: 9)
     "Sesungguhnya telah ada satu tanda (bukti) bagi kamu pada (peristiwa) dua pasukan yang telah bertemu (di medan perang); satu pasukan (orang-orang Islam) berperang pada jalan Allah (kerana mempertahankan agama Allah), dan yang satu lagi dari golongan kafir musyrik. Mereka (yang kafir itu) melihat orang-orang Islam dengan pandangan mata biasa - dua kali ramainya berbanding dengan mereka sendiri. Dan Allah sentiasa menguatkan sesiapa yang dikehendakiNya, dengan memberikan pertolonganNya. Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu pengajaran yang memberi insaf bagi orang-orang yang berfikiran (yang celik mata hatinya)."(A-li'Imraan: 13)
     Oleh kerana itu, gembirakanlah diri kita bahawa orang-orang beriman selalu menang. Bagaimanapun juga, semua penderitaan hanyalah sebuah ujian dari Allah bagi orang-orang beriman. Sebagaimana telah disebutkan awal, ujian adalah sebahagian daripada rencana Allah untuk membedakan mukmin sejati dari mereka yang lemah imannya. Orang-orang yang beriman meyakini Allah. Bersabar dan melihat kebaikan dalam semua yang terjadi, mereka terus menerus menunjukkan kesetiaan dan keyakinan mereka kepada Allah. Merekalah yang mendapat keridaan Allah, baik di dunia atau di akhirat nanti.
     "Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan rasulnya serta orang-orang yang beriman itu penolongnya (maka berjayalah dia), kerana sesungguhnya golongan (yang berpegang kepada agama) Allah, itulah yang tetap menang."(Al-Maaidah: 56)

No comments:

.