NAMA BLOGGERS

Friday, August 19, 2011

Puasa:Penghambaan kepada Allah

Puasa:Penghambaan kepada Allah
     "Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa."(Al-Baqarah 2: 183)
      "Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu" (Adz-Dzaariyaat 51: 56)
     Sebagaimana di sebutkan, menyembah Allah tidaklah terbatas pada menaati kepada ibadah-ibadah tertentu sahaja seperti solat wajib ataupun berpuasa. Sebaliknya, menjadi hamba Allah merangkangumi seluruh aspek kehidupan seorang hamba.
     Jadi, seorang mukmin yang menyempurnakan imannya adalah seorang yang mengabadikan seluruh hidupnya melayani Allah,. Ia hidup hanya untuk Allah, bekerja hanya demi Allah, dan mengabadikan seluruh dayaupayanya demi tujuan Allah. Ia bebar-benar menyedari bahawa dunia ini bukan sesuatu, melainkan tempat cobaan.  Allah Swt. juga banyak mengingatkan, diantaranya:
     "Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah (membalas amal kamu) adalah benar; maka janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia, dan janganlah Syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan (kemurahan) Allah (lalu kamu lalai dan menderhaka)."(Faatir 35: 5)

No comments:

.