NAMA BLOGGERS

Thursday, August 25, 2011

Perhitungan, Pendengaran, Pengelihatan, dan Kulit Menjadi Saksi

Perhitungan, Pendengaran, Pengelihatan, dan Kulit Menjadi Saksi.
     "Dan (setelah berlaku yang demikian), berkatalah mereka kepada kulit-kulit badan mereka: "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit-kulit badan mereka menjawab: "Allah yang berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu pandai berkata-kata - telah menjadikan kami dapat berkata-kata; dan Dia lah yang menciptakan kamu pada mulanya, dan kepadaNyalah kamu dikembalikan (untuk menerima balasan). Dan semasa kamu berselindung (ketika melakukan dosa di dunia dahulu) bukanlah kerana kamu bimbangkan pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan kamu menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan kamu yang berdosa itu, akan tetapi kerana kamu menyangka bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan dosa yang kamu lakukan (secara bersembunyi itu)."(Fussilat: 21-22)
     Manusia biasa sahaja lupa apa yang di kerjakannya saat hidup di dunia. Akan tetapi Allah Swt. tidak akan pernah lupa segala perbuatan mereka tersebut. Bahkan, Allah Yang Maha Melihat dan Maha Memperhatikan akan menunjukkan Ke hadapan seluruh manusia segenap perbuatan mereka di dunia pada Hari Perhitungan kelak.
     Pada hari itu, setiap orang akan di beri catatan amalnya sesuai dan pasti tepat seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya semenjak mereka hidup di dunia. Mereka juga akan melihat hasil timbangan yang adil atas kebaikan dan kejahatannya, tanpa di rugikan sedikit pun.
     Selama hari Perhitungan itu, pendengaran, pengelihatan, dan kulitnya menjadi saksi atas perbuatannya selama hidup. setelah perhitungan yang mengelisahkan itu, orang-orang beriman tidak akan digiring dan dimasukan ke neraka.

No comments:

.