NAMA BLOGGERS

Thursday, June 23, 2011

Hukuman bagi Orang yang Menentang Hukum Al-Qur'an

Hukuman bagi Orang yang Menentang Hukum Al-Qur'an.
     "(Sekalipun demikian, orang-orang yang ingkar tidak juga berfikir) bahkan hati mereka tenggelam di dalam kejahilan, lalai daripada (memahami ajaran Al-Quran) ini; dan mereka pula mempunyai lagi amal-amal (yang jahat) selain dari itu, yang mereka terus-menerus mengerjakannya; Hingga apabila Kami timpakan azab kepada orang-orang yang mewah di antara mereka maka dengan serta-merta mereka menjerit-jerit meminta tolong"(Al-Mu'minuun:63-64)
     Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahawa Allah mengirimkan azab kepada bangsa-bangsa yang menentang agar mereka sedar ataupun mendapaykan balasan dari perbuatan mereka. Jika suatu masyarakat melakukan perbuatan yang tidak diredai Allah, merekan pun akan di kenai hukuman Allah dengan sebab tersebut. Atau Allah mungkin sedang menguji mereka dengan kesusahan dunia.
     Dengan memikirkan segala kemungkinan tersebut, seseorang akan takut kalau-kalau hal serupa juga akan menimpanya dan memohon keampunan Allah atas perbuatannya.
     Tidak seseorang atau sesuatu bangsa pun dapat menghindar dari bencana apa pun kecuali Allah berkehendak lain. Tidak peduli apakah bangsa tersebut termasuk yang paling kaya dan terkuat di dunia atau mendiami sebuah tempat yang bentuk muka buminya tidak menunjukan adanya kemungkinan terkena bencana tersebut. Allah berfirman tidak ada  satu bangsa pun yang mampu mencegah bencana yang menimpa mereka.
     

No comments:

.