NAMA BLOGGERS

Tuesday, April 5, 2011

Jika Allah Tidak Lagi Di Takuti

Jika Allah Tidak Lagi Di Takuti.
     "Dan bagaimana kamu akan menjadi kafir padahal kepada kamu dibacakan ayat-ayat Allah (Al-Quran), dan dalam kalangan kamu ada RasulNya (Muhammad, s.a.w)? Dan sesiapa berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sesungguhnya ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang betul (lurus)."(A-li'Imraan: 101)
     Bayangkan ada dua orang. Salah satunya tahu betul bahawa ia akan bertemu dengan Allah dan menyedari bahawa setiap tindakannya ada pertanggungjawaban. Satu lagi, sebaliknya, beranggapan ia tidak harus berhubungan dengan orang lain. Tentu saja, terdapat perbedaan yang nyata bagaimana kedua orang itu meletakkan diri mereka.
     Seseorang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah hampir pasti menyukai perbuatan dosa dan mengabaikan tindakan tidak bermoral bila ia merasa senang melakukannya. Misalnya, seseorang yang sanggup membunuh manusia tanpa alasan jelas atau bukan untuk kepentingan kemanusiaan, melakukan hal itu kerana tidak takut kepada Allah. Jika ia memegang teguh pada keimanan kepada Allah dan hari Akhir, ia tidak akan sanggup melakukan apa pun yang dilarang,kerana ia akan dipertanggungjawabkan pada  hari Akhir kelak. Dalam Al-Qur'an sejarah putra-putra Nabi Adam as.,diberikan sebagai contoh untuk membangkitan perhatian kita tentang perbedaan yang ketara antara orang yan takut dan tidak kepada Allah:
     "Dan bacakanlah (wahai Muhammad) kepada mereka kisah (mengenai) dua orang anak Adam (Habil dan Qabil) yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban (untuk mendampingkan diri kepada Allah). Lalu diterima korban salah seorang di antaranya (Habil), dan tidak diterima (korban) dari yang lain (Qabil). Berkata (Qabil):" Sesungguhnya aku akan membunuhmu!". (Habil) menjawab: "Hanyasanya Allah menerima (korban) dari orang-orang yang bertaqwa; Demi sesungguhnya! Jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan Yang mentadbirkan sekalian alam;"(Al-Maaidah: 27-28)

No comments:

.