NAMA BLOGGERS

Friday, April 8, 2011

Menjaga Hubungan Sosial

Menjaga Hubungan Sosial.
     "Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang itu (terserah) bagi Allah dan bagi RasulNya (untuk menentukan pembahagiannya). Oleh itu, bertaqwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah keadaan perhubungan di antara kamu, serta taatlah kepada Allah dan RasulNya, jika betul kamu orang-orang yang beriman".(Al-Anfaal: 1)
     Dalam salah satu ayat-Nya, Allah memberi perintah kepada kaum mukmin untuk "menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya" :
     "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat."(An-Nisaa': 58)
     Barangkali orang akan menemukan tindak kejahatan yamg dilakukan oleh orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Keengganannya untuk melihat dan menyedari pembalasan dari Allah, menyebabkan orang tersebut kerap memfitnah orang lain yang tidak berdosa. Orang seperti ini benar-benar melalaikan diri bahawa Allah mengawasi segala sesuatu ada balasannya di hari Akhir kelak. Bagi yang memiliki fahaman seperti ujian, penderitaan atau dimasukkan kedalam penjara sekalipun tidak akan meruntuhkan keyakinannya:
     "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan dari kalangan kamu; janganlah kamu menyangka (berita yang dusta) itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu, dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka, akan beroleh seksa yang besar (di dunia dan di akhirat)."(An-Nuur: 11)

No comments:

.